transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Embedded Quality: A Cultural Approach to Quality in E-learning

Författare och institution:
Davoud Masoumi (Institutionen för pedagogik och didaktik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Berner Lindström (Institutionen för pedagogik och didaktik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
EDEN 2010 Annual Conference 9-12 June, 2010, Valencia, Spain.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
118912
Posten skapad:
2010-03-31 10:08
Posten ändrad:
2011-03-02 17:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007