transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From the People’s Synonym Dictionary to fuzzy synsets - first steps

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Markus Forsberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Proceedings of the LREC 2010 workshop Semantic relations. Theory and Applications, s. 18-25
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
wordnet, lexikologi, lexikonresurser, swesaurus, lexicology, lexicography, lexical resources
Postens nummer:
118908
Posten skapad:
2010-03-31 08:27
Posten ändrad:
2010-10-15 08:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007