transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aktionsforskning - en pedagogs bildningsresa

Författare och institution:
Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
M. Hugo & M. Segolsson (red.). Lärande och bildning i en globaliserad tid,
ISBN:
978-91-44-05895-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
aktionsforskning, bildning
Postens nummer:
118887
Posten skapad:
2010-03-30 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007