transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Systemic inflammatory response and haemostasis after coronary artery bypass grafting

Författare och institution:
Obaid Aljassim (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lars Wiklund (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Anders Jeppsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Per Olsson (-); Eva Berglin (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Emirates Medical Journal, 23 ( 2 ) s. 147-53
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
118881
Posten skapad:
2010-03-30 11:47
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007