transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kompetensutveckling med IT-stöd

Författare och institution:
Günther Dippe (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Antal sidor:
69
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rapporten innehåller en analys av IT-stödd kompetensutveckling samt förslag till användning av IT i kompetensutveckling av lärare i matematik. I rapporten ges en analyserande lägesbeskrivning av förekomsten av IT och dess användning i svenska skolor och till del även inom lärarutbildningarna.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikutbildning, Kompetensutveckling, Datorstödd undervisning
Ytterligare information:
Rapporten har seriebeteckning NCM-rapport, 1650-335X ; 2001:4. Serien är avslutad.
Postens nummer:
118862
Posten skapad:
2010-03-30 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007