transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Networked learning and in-service training. The Swedish case.

Författare och institution:
Berner Lindström (Institutionen för pedagogik och didaktik & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Invited address at the "In-service training conference of the state-run organizations”, Teheran, Iran, Dec. 19, 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
118832
Posten skapad:
2010-03-29 19:31
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007