transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A tool for development of sustainable health care systems by integrating considerations for performance and job content

Författare och institution:
Caroline Jarebrant (Institutionen för arbetsvetenskap); Kerstin Dudas (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ulrika Harlin (-); Jan Johansson Hanse (Psykologiska institutionen); Jörgen Winkel (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Book of Abstracts. PREMUS 2010, Angers, France, Aug. 29-Sept. 3, s. P 141
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
Production Ergonomics
Postens nummer:
118809
Posten skapad:
2010-03-29 16:00
Posten ändrad:
2016-07-01 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007