transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Report on the conceptualisation of typical case studies

Författare och institution:
Inga-Lill Mårtensson (-); Berner Lindström (Institutionen för pedagogik och didaktik & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Jointly Executed Integrating Research Projects (JEIRP) on "Conditions for Productive Learning in Network Learning Environments", EU Framework 6 Network of Excellence Kaleidoscope. Prepared for the European Commission, DG,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
118791
Posten skapad:
2010-03-29 15:16
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007