transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Laborativ matematikundervisning - vad vet vi?

Författare och institution:
Elisabeth Rystedt (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM); Lena Trygg (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
ISBN:
978-91-85143-16-0
Antal sidor:
73
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
En kunskapsöversikt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning, Åskådningsundervisning
Postens nummer:
118762
Posten skapad:
2010-03-29 13:54
Posten ändrad:
2010-10-12 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007