transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Jag kan tycka att upplägget kan vara lite lika ibland". En intervjustudie av elever vid folkhögskolor och studenter vid socionomprogram i Göteborg

Författare och institution:
Kerstin Lökken (Institutionen för kulturvetenskaper)
ISBN:
978-91-976747-0-6
Antal sidor:
70
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Folkhögskolan profilerar sig ofta som en unik skolform i förhållande till andra utbildningsinstitutioner. Även Göteborgs universitet framhåller vikten av att profilera sin särart gentemot andra kunskapsorganisationer. Hur väl förankrade är dessa tal om särskildhet utanför de "centrala aktörernas" retorik? Syftet med studien är att undersöka hur folkhögskolans och universitetets självbilder om särskildhet gestaltas utifrån ett elev- och studentperspektiv. Med hjälp av intervjuer med folkhögskoleelever och studenter med folkhögskolebakgrund vid socionomprogrammet vid Göteborgs universitet diskuteras olika upplevelser av olikhet och likhet i pedagogiska praktiker.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
bildning, folkbildning, högre utbildning
Postens nummer:
118735
Posten skapad:
2010-03-29 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007