transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk and double contingency in the politics of learning

Behaviour and identity formation within the classroom context

Författare och institution:
Olof Reichenberg Carlström (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Paper presented at the 38th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
classroom interaction, social system theory, politics of learning, microhistory of education
Postens nummer:
118723
Posten skapad:
2010-03-29 08:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007