transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur har patienters lärande hanteratsi hälso- och vårdforskning?

Författare och institution:
Febe Friberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Patientundervisning och patienters lärande,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gothia
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Patientundervisning
Postens nummer:
118710
Posten skapad:
2010-03-29 06:16
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007