transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att göra en litteraturöversikt

Författare och institution:
Febe Friberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Dags för uppsats,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Litteraturbaserade metoder
Postens nummer:
118706
Posten skapad:
2010-03-29 05:55
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007