transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pedagogers syn på fysisk fostran. Ett didaktiskt perspektiv.

Författare och institution:
Claes Annerstedt (Institutionen för pedagogik och didaktik)
ISBN:
0282-2180
Antal sidor:
152
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1989
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Fysisk fostran, didaktik, idrottsdidaktik, idéhistoria, gymnastik
Postens nummer:
118690
Posten skapad:
2010-03-29 00:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007