transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Charlatanry and fraud–an increasing problem for forensic phonetics?

Författare och institution:
Anders Eriksson (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Proceedings of IAFPA 2006, s. 10-11
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Fonetik
Postens nummer:
118645
Posten skapad:
2010-03-27 15:51
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007