transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SweDia 2000: A Swedish dialect database

Författare och institution:
Anders Eriksson (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Babylonian Confusion Resolved. Proc. Nordic Symposium on the Comparison of Spoken Languages, s. 33-48
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Fonetik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
118624
Posten skapad:
2010-03-27 12:52
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007