transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Purification of pituitary hormones from the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) by continuous-elution electrophoresis and identification of isolated proteins by fingerprinting

Författare och institution:
Ingibjörg Einarsdottir (Zoologiska institutionen); L. Anjos (-); Björn Thrandur Björnsson (Zoologiska institutionen); DM Power (-)
Publicerad i:
5th International Symposium on Fish Endocrinology, Book of Abstracts,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
118604
Posten skapad:
2010-03-26 16:37
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007