transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uppsökande arbete med vuxna och unga vuxna

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för socialt arbete)
Antal sidor:
43
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst/GR
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
118549
Posten skapad:
2010-03-26 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007