transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can yoga-breathing relief breathlessness in patients with chronic heart failure?

Författare och institution:
Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Skandinavisk forskningsseminar om komplementær og alternativ behandling, Tromsø, Norge, 25-26/9 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
118502
Posten skapad:
2010-03-25 18:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007