transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inconsistent meanings to ‘patient participation’ impacts conditions for education

Författare och institution:
A. C. Eldh (-); M Ehnfors (-); Inger Ekman (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Poster at 5th Annual Spring Meeting of the Working Group on Cardiovascular Nursing. 11-12 March 2005, Basel, Schweiz,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
118499
Posten skapad:
2010-03-25 18:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007