transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Meanings of at-homeness for people with severe illness

Föredrag vid “The International Interdisciplinary Home Health Care Conference. 25-27 oktober 2001, Göteborg

Författare och institution:
Joakim Öhlén (Institutionen för omvårdnad); Inger Ekman (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
“The International Interdisciplinary Home Health Care Conference. 25-27 oktober 2001. Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
at-homeness, severe illness
Postens nummer:
118485
Posten skapad:
2010-03-25 17:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007