transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning and information seeking

Författare och institution:
Louise Limberg (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Mikael Alexandersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
M.J. Bates & M.N. Maack (Eds.), Encyclopedia of Library and Information Science (3rd ed.),,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Taylor & Francis
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
Postens nummer:
118480
Posten skapad:
2010-03-25 17:23
Posten ändrad:
2013-01-08 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007