transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Idrottsdidaktisk reflektion.

Redaktör(er):
Claes Annerstedt (Institutionen för pedagogik och didaktik)
ISBN:
971398-4-9
Antal sidor:
245
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Multicare
Förlagsort:
Varberg
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
Nyckelord:
didaktik, idrottsämnet, idrottslärare, professionalism
Postens nummer:
118401
Posten skapad:
2010-03-24 16:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007