transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical Education in Scandinavia with focus on Sweden - a comparative perspective

Författare och institution:
Claes Annerstedt (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Physical Education and Sport Pedagogy , 13 ( 4 ) s. 303-318
ISSN:
1740-8989
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
Nyckelord:
Comparative; Physical education; Aims; Health; Co-education
Postens nummer:
118392
Posten skapad:
2010-03-24 16:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007