transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biingualism in Organizations

Författare och institution:
Björn Rombach (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
The Rise of Management-Speak, s. 145-163
ISBN:
978-91-7335-005-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Santérus Academic Press
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
Business Management Language
Postens nummer:
118340
Posten skapad:
2010-03-23 21:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007