transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ognitive and non-cogniti apects of grades.

Författare och institution:
Alli Klapp Lekholm (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
EARLI Jure 11th Conference, Leuven, Belgium,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
118335
Posten skapad:
2010-03-23 21:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007