transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Föräldrars oavlönade pedagogiska arbete

Författare och institution:
Alli Klapp Lekholm (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Nära gränsen? Perspektiv på skolns arbetsliv, s. 182203-
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Hellmans förlg
Förlagsort:
Katrineholm
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
118333
Posten skapad:
2010-03-23 21:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007