transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad mäter betygen?

Författare och institution:
Alli Klapp Lekholm (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Bedömning i och av skolan - praktik, principer, politik,
ISBN:
978-91-44-05681-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlittratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Internationell pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
118330
Posten skapad:
2010-03-23 21:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007