transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pre- And Postprandial Levels Of Cholesystokinin (CCk) In Rainbow Trout Fed Two Lipid Diets Measured By A Homologous Radioimmunoassay

Författare och institution:
Elisabeth Jönsson (Zoologiska institutionen); Barbro Egner (Zoologiska institutionen); Ingibjörg Einarsdottir (Zoologiska institutionen); A Forsman (-); Kari Ruohonen (-); Björn Thrandur Björnsson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
5th International Symposium on Fish Endocrinology. Castellon, Spain, September 5-9 2004.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Nyckelord:
CCK, radioimmunoassay, RIA, postprandial, rainbow trout, fish
Postens nummer:
118324
Posten skapad:
2010-03-23 16:47
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007