transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Shuri hoogen no intoneeshon

Intonation of the Shuri-Ryukyu dialect of Japanese

Författare och institution:
Yasuko Nagano-Madsen (Institutionen för språk och litteraturer); Shigehisa Karimata (-)
Publicerad i:
Ryukyu no Hougen (Dialects of Ryukyu), 34 s. 175-192
ISSN:
1349-4090
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
japanska
Sammanfattning (abstract):
Intonation of the Shuri-Ryukidialect was analyzed with reference to question, syntactic structure, focus, and emotion. Among these, syntactic structure and focu showed most consistent correspondence with intonation and the intonational characteristics showed resemblance with those of Tokyo Japanese.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Shuri-Ryukyu dialect of Japanese, intonation, syntactic structure, focus, emotion
Postens nummer:
118297
Posten skapad:
2010-03-23 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007