transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Självreglering på opersonliga marknader – professionalisering och licensiering

Författare och institution:
Bengt Larsson (Sociologiska institutionen); Oskar Engdahl (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Sociologförbundets årsmöteskonferens 2010,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Med aktiemarknadens etablering och utbredning följde ett ökat behov av intermediära funktionärer och kontrollsystem, som granskar och förmedlar information för marknadsaktörer utan direkt tillgång till de kunskaper och färdigheter som behövs för att ta informerade beslut. Detta paper syftar till att bidra med en teoretiskt informerad analys av nämnda professioners etablering i relation till marknadernas framväxt i Sverige. I fokus för studien placeras de olika former av kontrollsystem som reglerar dessa yrkesgruppers verksamhet i relation till marknadsaktörernas informationsbehov. Speciellt diskuteras samspelet mellan den externa reglering och kontroll som dessa yrkesgrupper underkastats och de former av självreglering som de utvecklat i relation till de yttre kontrollsystemen – såsom licensiering, auktorisering, utbildning och kvalitetskontroller – samt på vilket sätt dessa kontrollformer utgör ett slags ”institutionaliserad misstro” som syftar till att stärka förtroendet för både dessa yrkesgrupper och för aktie- och finansmarknaden, från marknadsaktörer utan insiderkunskap och från det omgivande samhället i stort.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
118194
Posten skapad:
2010-03-22 09:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007