transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lek och autism

Författare och institution:
Karin Strid (Psykologiska institutionen); Tomas Tjus (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Leka för att lära. Utveckling, kognition och kultur. M. Jensen & Å. Harvard (red.), s. 207-219
ISBN:
978-91-44-05151-2
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
lek, autism
Postens nummer:
118167
Posten skapad:
2010-03-19 17:23
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007