transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The EU and the Global South

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)); Patrik Stålgren (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
Söderbaum and Stålgren (eds) The European Union and the Global South, s. 1-14
ISBN:
987-1-58826-301-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Lynne Rienner
Förlagsort:
Boulder, CO
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskning om Europa
Postens nummer:
118149
Posten skapad:
2010-03-19 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007