transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Non-permutation invariant Borel quantifiers

Författare och institution:
Fredrik Engström (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Philipp Schlicht (-)
Publicerad i:
Insitut Mittag-Leffler preprint serie, ( REPORT No. 23, 2009/2010 ) s. 10
ISSN:
1103-467X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Every permutation invariant Borel subset of the space of countable structures is definable in $\La_{\omega_1\omega}$ by a theorem of Lopez-Escobar. We prove variants of this theorem relative to fixed relations and fixed non-permutation invariant quantifiers. Moreover we show that for every closed subgroup $G$ of the symmetric group $S_{\infty}$, there is a closed binary quantifier $Q$ such that the $G$-invariant subsets of the space of countable structures are exactly the $\La_{\omega_1\omega}(Q)$-definable sets.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Matematisk logik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Postens nummer:
118125
Posten skapad:
2010-03-19 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007