transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Construing Learning and Assessment in the Foreign Language Classroom

Författare och institution:
Britt Marie Apelgren (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
9th Conference of the European Personal Construct Associciation 2008, Queen Mary University London.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
personal construct psychology, repertory grid, language assessment
Postens nummer:
118063
Posten skapad:
2010-03-18 11:25
Posten ändrad:
2014-03-31 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007