transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Methodological issues in research on language teachers’ experiences of assessment

Författare och institution:
Britt Marie Apelgren (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
8th European Conference on Personal Construct Psychology, Kristianstad,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
personal construct psychology, language teachers, assessment
Postens nummer:
118058
Posten skapad:
2010-03-18 11:16
Posten ändrad:
2014-03-31 14:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007