transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad händer i den nationella provbanken i moderna språk?

Författare och institution:
Marcus Warnby (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
LMS-konferensen "Upplev språk" 21-22 mars 2009, Uppsala,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Franska språket
Nyckelord:
Bedömning, Skolverket, Nationellt provmaterial, Reliabilitet, Validitet
Postens nummer:
118051
Posten skapad:
2010-03-18 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007