transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Use of Models in Automotive Software Development: A Case-study

Författare och institution:
Niklas Mellegård (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Miroslaw Staron (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
M-BED Workshop on Model Based Engineering for Embedded Systems Design , s. 35-39
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Models, formal and informal, can be used in product development for many purposes, e.g. to specify the desired behaviour of a function; to specify requirements; or as implementation. During the development of complex products, such as automotive software, models are used throughout the development process by different roles and for different purposes. This paper reports results of a case-study of the development process of automotive software at a Swedish vehicle manufacturer. The study investigates the use of modelling at different stages of the development process, from high-level product planning to low-level component requirements specifications.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Nyckelord:
Automotive, development process, models, requirements, case-study
Postens nummer:
118044
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2010-03-18 10:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007