transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning strategy - Reasoning and arguing in a workplace setting

Författare och institution:
Mona Nilsen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
In Proceedings of 7th Conference of Network for the Junior Researchers of EARLI, JURE, Istanbul, Turkey, s. 64-65
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
118018
Posten skapad:
2010-03-17 13:46
Posten ändrad:
2010-03-17 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007