transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den slängde ut mig. Om appropriering i en webbaserad miljö.

Författare och institution:
Mona Nilsen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
I O. Jobring & U. Carléns (red.), Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. , s. 173-187
ISBN:
91-44-04370-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
118006
Posten skapad:
2010-03-17 13:12
Posten ändrad:
2010-03-17 13:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007