transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Normative data of the chemical sensitivity scale.

Författare och institution:
Steven Nordin (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för lungmedicin och allergologi); Eva Millqvist (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för lungmedicin och allergologi); Mats Bende (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar)
Publicerad i:
Journal of Environmental Psychology, ( 77 ) s. 399-403
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
chemical sensitivity, score system
Postens nummer:
117969
Posten skapad:
2010-03-16 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007