transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utryckningar måste bli säkrare.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Västerbottens Folkblad (VF) den 11 mars 2010.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Polisen, trafiksäkerhetsportal, www.polisen.se, trafiksäkerhet, information, skadeförebyggande arbete, skadeprevention
Postens nummer:
117945
Posten skapad:
2010-03-16 07:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007