transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vem gör vad, när och var? Omsorgens organiseringsformer i kommunerna och kvinnors och mäns omsorgsarbetsdelning

Författare och institution:
Vicki Johansson (Förvaltningshögskolan)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Publica, Norsteds
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
117938
Posten skapad:
2010-03-15 20:15
Posten ändrad:
2010-03-15 20:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007