transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sebastian Haffner, Den tyska revolutionen 1918/19. Översättning och noter Robert Ekstrand. Bokförlaget Nya Doxa, Nora 2005, 202 s

Författare och institution:
Thomas Magnusson (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Historisk tidskrift (sv.), 2007:1,
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
117917
Posten skapad:
2010-03-15 17:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007