transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coupled clusters and quantum electrodynamics

Författare och institution:
Ingvar Lindgren (Institutionen för fysik (GU)); Sten Salomonson (Institutionen för fysik (GU)); Daniel Hedendahl (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
"Recent Progress in Coupled-Cluster Theory", edited by Petr Cársky, Josef Paldus and Jiri Pittner, s. 357-374
ISBN:
978-90-481-2884-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Atomfysik
Postens nummer:
117911
Posten skapad:
2010-03-15 17:01
Posten ändrad:
2011-12-27 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007