transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”…till Rikets Oboteliga Skada och deras Winning…”. Konflikten om Ostindiska kompaniet 1730-1747

Författare och institution:
Thomas Magnusson (Historiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter från Historiska institutionen i Göteborg, ISSN 1100-679X
Antal sidor:
185
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
2008
Språk:
bulgariska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
117886
Posten skapad:
2010-03-15 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007