transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trihydroxytrioxatriangulene—An Extended Fluorescein and a Ratiometric pH Sensor

Författare och institution:
Fredrik Westerlund (Institutionen för fysik (GU)); Christoffer B. Hildebrandt (-); Thomas J. Sörensen (-); Bo W. Laursen (-)
Publicerad i:
Chemistry - A European Journal, 16 ( 10 ) s. 2992-2996
ISSN:
1521-3765
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Spektroskopi
Nyckelord:
dyes/pigments, fluorescence, photophysics, sensors, triangulenium
Postens nummer:
117854
Posten skapad:
2010-03-15 11:22
Posten ändrad:
2015-07-28 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007