transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mellan producent och konsument. Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland.

Between producer and consumer. Merchants, middlemen and credits in early 19th century Hälsingland.

Författare och institution:
Anna Brismark (Institutionen för historiska studier)
ISBN:
978-91-554-7100-2
Antal sidor:
208
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Economic History 83
Förlagsort:
Västerås
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Datum för examination:
2008-04-04
Tidpunkt för examination:
10:15
Lokal:
Ekonomikum, Uppsala Universitet
Opponent:
Christer Ahlberger
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Hälsingland, Hudiksvall, köpmän, kommissionärer, linne, 1800-tal, protoindustri, bondehandel
Postens nummer:
117802
Posten skapad:
2010-03-14 14:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007