transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Historieskrivningens frihet hotad

Författare och institution:
Lennart Andersson Palm (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Historisk Tidskrift , 2009:2 s. 6
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
117800
Posten skapad:
2010-03-14 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007