transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recension av Martin Schwarz Lausten, Reformationen i Danmark, Biskop Peder Palladius og kirken 1537-60 samt Christian d 3. og kirken 1537-1559.

Författare och institution:
Göran Malmstedt (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Historisk tidskrift, 1988 ( 3 ) s. 433-436
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
1988
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkohistoria
Postens nummer:
117779
Posten skapad:
2010-03-12 17:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007